Motvind

Man vet att det är motvind när man cyklar järnet i nerförsbacken och ändå inte kommer över 25 km/h. Surt!

Inga kommentarer

Kommentera